9:00 - 15:00 น.    2-3 ธ.ค. 62
       

ลูกเสือ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ- ลูกเสือเอก ป.6