กีฬาสีปี2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 4 สี แดง เหลือง เขียว ฟ้า