กิจกรรมวันไหว้ครู27-6-2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดพิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562