โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

โรงเรียนผ่องสุวรรณเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กนักเรียนโดย  ด.ต.แทน ไพรบึง ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูคต เป็นวิทยากรให้นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 12 มิ.ย.2562