กีฬาสีอนุบาล

โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ในวันที่ 11 มกราคม 2562