กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 9-10 มกราคม 2562