กีฬาสี 2561

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561