กิจกรรมวันแม่และครอบครัวสัมพันธ์

วันที่10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ เวลา 10.00น.จัดให้มีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์