กิจกรรมวันพ่อและครอบครัวสัมพันธ์

โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา