สวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากร โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี ของการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน "สวดมนต์และนั่งสมาธิ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน