ผ่องสุวรรณเกม2560(sport day2017)

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรม"ผ่องสุวรรณเกม 2560" ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560