ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 

โดยนักเรียน คณะครูและบุคลากรร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลาพักกลางวัน