ศูนย์การเรียนรู้บ้านผู้ก่อตั้ง

ครูและนักเรียนห้องป.4/3 เรียนรู้เรื่องการปลูกแตงกวา

ครูและนักเรียนห้องป.1/6 เรื่อง การดำรงชีวิตแบบคนสมัยก่อน