วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรม ใน วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560