กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (Sunthorn Phu Day) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐