กิจกรรมวันไหว้ครูปี2560

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐