กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2566 

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม นักเรียนระดับชั้นประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย และไปเรียนรู้ ณ วัดปัญญานันทาราม และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในห้องเรียน

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27กรกฎาคม พ.ศ. 2566ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย นับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

 

1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

 

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries