ภาพวันทำบุญครบรอบ ๕ ทศวรรษโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

   

ภาพบรรยากาศการเข้ากลุ่มนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565