โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง(Loi Kra Thong Day) ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ต่างรู้สึกทุกข์โศกและอดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  นับเป็นเวลาสองปีที่พระองค์ได้เสร็จสวรรคต ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทางแด่พสกนิกรชาวไทยในหลายโอกาส มาปฏิบัติในชีวิตของตนเองและสังคมประเทศชาติ

   

 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละห้อง ด้วยในรูปแบบ STAM

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

 

วันที่10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ เวลา 10.00น.จัดให้มีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์