วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

 

ภาพวันทำบุญครบรอบ ๕ ทศวรรษโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

   

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

ภาพบรรยากาศการเข้ากลุ่มนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565