ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนแบบออนไซต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยารับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขลำสามแก้ว