โรงเรียนผ่องสุวรรณจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2021

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2021

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณรอบโรงเรียนได้แก่ วัดสายไหม ถนนรอบโรงเรียน เอ็มที และบริเวณโรงเรียน

 

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาระดับประถมศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 

 

การถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจำปีพุทธศักราช 2563

                           ณ  ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา