กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิปวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=e0inu4k9st0&t=1s

กิจกรรมจากการเรียนรู้สู่การกุศล

-

 

กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล

 

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ๒๗ มกราคม โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่