โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

   

 

การแสดงร่วมสมโภชงานออกพระเมรุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณ คลอง ๙ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในการแสดงนาฏศิลป์ชุด "ในหลวงรัชการที่ ๙ "

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรม"ผ่องสุวรรณเกม 2560" ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 

 

 
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากร โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี ของการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน "สวดมนต์และนั่งสมาธิ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นป.6 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560  ณ วัดปัญญานันทาราม